โออิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
04:13 01/20, 2021
cancel
 1. 1
  05:18 - 08:28
  3h 10min JPY 5,150 1 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:18
  07:05
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  07:58
  飯塚
  車站
  07:58
  08:28
 2. 2
  05:18 - 08:34
  3h 16min JPY 4,930 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:18
  07:05
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  07:13
  07:55
  新飯塚
  車站
  西口
  07:55
  07:59
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  08:19
  08:30
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  08:30
  08:34
 3. 3
  05:18 - 08:34
  3h 16min JPY 4,930 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  05:18
  07:05
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  07:31
  07:50
  直方
  車站
  timetable 時間表
  07:54
  08:10
  新飯塚
  車站
  西口
  08:10
  08:14
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  08:19
  08:30
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  08:30
  08:34
 4. 4
  05:27 - 09:17
  3h 50min JPY 4,190 1 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  05:27
  05:32
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公車站
  05:32
  07:55
  西鐵高速客運總站
  西鉄天神高速バスターミナル
  公車站
  08:19
  09:13
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  09:13
  09:17
 5. 5
  04:13 - 06:16
  2h 3min JPY 45,120
  cancel cancel
zoom bar parts