โออิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
20:02 03/01, 2021
cancel
 1. 1
  20:12 - 23:14
  3h 2min JPY 4,990 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  20:12
  21:49
  黑崎
  黒崎
  車站
  timetable 時間表
  21:53
  直達車
  待在同一台車上
  折尾
  車站
  22:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  22:25
  22:44
  飯塚
  車站
  22:44
  23:14
 2. 2
  20:12 - 23:40
  3h 28min JPY 6,190 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  20:12
  22:27
  博多
  車站
  博多口
  22:27
  22:33
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  1F2番のりば
  22:33
  22:44
  東中洲
  公車站
  22:44
  22:48
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  22:52
  23:36
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  23:36
  23:40
 3. 3
  20:12 - 23:40
  3h 28min JPY 6,330 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  20:12
  22:19
  香椎
  車站
  timetable 時間表
  22:24
  22:34
  吉塚
  車站
  東口
  22:34
  22:40
  吉塚二丁目
  公車站
  22:42
  22:50
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  22:50
  22:53
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  22:54
  23:36
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  23:36
  23:40
 4. 4
  20:57 - 00:35
  3h 38min JPY 4,190 1 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  20:57
  21:02
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公車站
  21:02
  23:25
  西鐵高速客運總站
  西鉄天神高速バスターミナル
  公車站
  23:40
  00:31
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  00:31
  00:35
 5. 5
  20:02 - 22:06
  2h 4min JPY 37,920
  cancel cancel
zoom bar parts