โออิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
06:14 04/17, 2021
cancel
 1. 1
  06:40 - 09:48
  3h 8min JPY 5,150 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:40
  08:24
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  08:54
  直方
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  09:18
  飯塚
  車站
  09:18
  09:48
 2. 2
  06:40 - 10:05
  3h 25min JPY 4,930 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:40
  08:24
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  09:38
  新飯塚
  車站
  西口
  09:38
  09:42
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:01
  10:05
 3. 3
  06:14 - 10:05
  3h 51min JPY 4,470 6 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  06:25
  別府(大分縣)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  06:48
  07:49
  行橋
  車站
  timetable 時間表
  07:52
  08:25
  西小倉
  車站
  timetable 時間表
  08:38
  08:55
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:20
  直方
  車站
  timetable 時間表
  09:24
  09:38
  新飯塚
  車站
  西口
  09:38
  09:42
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  09:50
  10:01
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:01
  10:05
 4. 4
  07:14 - 10:20
  3h 6min JPY 4,770 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:14
  08:55
  黑崎
  黒崎
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  直達車
  待在同一台車上
  折尾
  車站
  09:56
  新飯塚
  車站
  西口
  09:56
  10:00
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  10:05
  10:16
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:16
  10:20
 5. 5
  06:14 - 08:17
  2h 3min JPY 37,920
  cancel cancel
zoom bar parts