โออิตะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
06:08 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:40 - 09:48
  3h 8min JPY 5,150 2 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:40
  08:24
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  08:54
  直方
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  09:18
  飯塚
  車站
  09:18
  09:48
 2. 2
  06:40 - 09:55
  3h 15min JPY 4,930 3 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:40
  08:24
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  08:54
  直方
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  09:15
  新飯塚
  車站
  西口
  09:15
  09:19
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  09:40
  09:51
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  09:51
  09:55
 3. 3
  06:14 - 09:55
  3h 41min JPY 4,770 4 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  06:25
  別府(大分縣)
  別府(大分県)
  車站
  timetable 時間表
  06:48
  08:24
  折尾
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  08:54
  直方
  車站
  timetable 時間表
  08:59
  09:15
  新飯塚
  車站
  西口
  09:15
  09:19
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  09:40
  09:51
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  09:51
  09:55
 4. 4
  06:27 - 10:12
  3h 45min JPY 4,190 1 次轉乘
  cancel cancel
  โออิตะ
  車站
  府內中央口〔北口〕
  06:27
  06:32
  要町
  要町[大分駅高速バスのりば]
  公車站
  06:32
  08:55
  西鐵高速客運總站
  西鉄天神高速バスターミナル
  公車站
  09:14
  10:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:08
  10:12
 5. 5
  06:08 - 08:16
  2h 8min JPY 37,920
  cancel cancel
zoom bar parts