โอซากะ → ร้านน้ำแข็งไส คาวางุจิ

出發時間:
07:33 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  07:45 - 11:56
  4h 11min JPY 5,400 2 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  08:02
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  直達車
  待在同一台車上
  伊勢中川
  車站
  10:08
  鳥羽
  車站
  10:08
  10:23
  鳥羽港
  港口
  10:50
  11:45
  伊良湖港
  港口
  11:47
  11:56
 2. 2
  07:45 - 11:56
  4h 11min JPY 5,220 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  08:02
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  直達車
  待在同一台車上
  伊勢中川
  車站
  09:40
  松阪
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  10:30
  中之鄉
  中之郷
  車站
  10:30
  10:33
  鳥羽港
  港口
  10:50
  11:45
  伊良湖港
  港口
  11:47
  11:56
 3. 3
  07:36 - 11:56
  4h 20min JPY 5,220 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:36
  07:52
  鶴橋
  車站
  timetable 時間表
  08:13
  直達車
  待在同一台車上
  伊勢中川
  車站
  09:40
  松阪
  車站
  timetable 時間表
  09:42
  10:30
  中之鄉
  中之郷
  車站
  10:30
  10:33
  鳥羽港
  港口
  10:50
  11:45
  伊良湖港
  港口
  11:47
  11:56
 4. 4
  07:41 - 11:57
  4h 16min JPY 9,830 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:41
  07:45
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  07:54
  09:36
  豐橋
  豊橋
  車站
  東口
  09:36
  09:46
  新豐橋
  新豊橋
  車站
  timetable 時間表
  10:00
  10:35
  三河田原
  車站
  10:35
  10:38
  田原站前
  田原駅前
  公車站
  11:00
  11:54
  恋路ヶ浜
  公車站
  11:54
  11:57
 5. 5
  07:33 - 11:37
  4h 4min JPY 97,060
  cancel cancel
zoom bar parts