โอซากะ → อามาคุสะไคเซนคูระ โดลฟินวัตชิ่ง

出發時間:
03:04 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  05:46 - 13:24
  7h 38min JPY 21,180 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:02
  熊本
  車站
  白川口
  09:02
  09:07
  熊本駅前(バス)
  公車站
  5番のりば
  09:38
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 2. 2
  05:46 - 13:24
  7h 38min JPY 20,980 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:25
  宇土
  車站
  東口
  09:25
  09:27
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:01
  鬼池港
  公車站
  13:01
  13:24
 3. 3
  05:46 - 13:24
  7h 38min JPY 20,980 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  09:02
  熊本
  車站
  timetable 時間表
  09:12
  09:25
  宇土
  車站
  東口
  09:25
  09:27
  宇土站[東口]
  宇土駅[東口]
  公車站
  10:03
  12:04
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  4番のりば
  12:04
  12:07
  本渡巴士中心
  本渡バスセンター
  公車站
  1番のりば
  12:35
  13:00
  立石[鬼池]
  立石[鬼池]
  公車站
  13:00
  13:24
 4. 4
  06:07 - 13:26
  7h 19min JPY 34,650 4 次轉乘
  cancel cancel
  โอซากะ
  車站
  中央南口
  06:07
  06:15
  大阪丸大厦
  大阪マルビル
  公車站
  06:15
  06:45
  大阪國際機場(南候機樓)
  大阪国際空港〔南ターミナル〕
  公車站
  06:45
  06:51
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  07:25
  08:50
  長崎機場
  長崎空港
  機場
  08:55
  08:58
  長崎空港(バス)
  公車站
  3番のりば
  09:20
  09:51
  諫早站前
  諫早駅前
  公車站
  10:30
  12:04
  口之津車庫前
  公車站
  12:04
  12:07
  口之津港渡輪碼頭客運站
  口之津港FT
  港口
  12:30
  13:00
  鬼池港渡輪碼頭客運站
  鬼池港FT<天草下島>
  港口
  13:02
  13:26
 5. 5
  03:04 - 13:09
  10h 5min JPY 340,330
  cancel cancel
zoom bar parts