โอมิยะ (ไซตามะ) → ฮาชิโมโตะยะ

出發時間:
17:43 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  17:59 - 23:37
  5h 38min JPY 13,700 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:59
  18:24
  東京
  車站
  timetable 時間表
  18:33
  20:14
  名古屋
  車站
  廣小路口
  20:14
  20:28
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  20:30
  21:56
  名張
  車站
  timetable 時間表
  21:58
  22:08
  室生口大野
  車站
  22:08
  23:37
 2. 2
  17:51 - 23:37
  5h 46min JPY 12,610 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:51
  18:25
  東京
  車站
  timetable 時間表
  18:33
  20:14
  名古屋
  車站
  廣小路口
  20:14
  20:28
  近鐵名古屋
  近鉄名古屋
  車站
  北口
  timetable 時間表
  20:30
  21:56
  名張
  車站
  timetable 時間表
  21:58
  22:08
  室生口大野
  車站
  22:08
  23:37
 3. 3
  17:46 - 00:02
  6h 16min JPY 15,030 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:46
  18:19
  東京
  車站
  timetable 時間表
  18:30
  20:44
  京都
  車站
  timetable 時間表
  21:01
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  22:03
  大和八木
  車站
  timetable 時間表
  22:11
  22:33
  室生口大野
  車站
  22:33
  00:02
 4. 4
  17:46 - 00:02
  6h 16min JPY 15,030 3 次轉乘
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:46
  直達車
  待在同一台車上
  東京
  車站
  18:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  18:37
  20:44
  京都
  車站
  timetable 時間表
  21:01
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  22:03
  大和八木
  車站
  timetable 時間表
  22:11
  22:33
  室生口大野
  車站
  22:33
  00:02
 5. 5
  17:43 - 00:06
  6h 23min JPY 197,800
  cancel cancel
  โอมิยะ (ไซตามะ)
  大宮(埼玉県)
  17:43
  00:06
zoom bar parts