คุระชิกิ → โชเซ็นเคียวคริสตัลซาวด์

出發時間:
05:40 01/24, 2021
cancel
 1. 1
  06:32 - 13:02
  6h 30min JPY 17,630 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  06:50
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:06
  10:06
  新橫濱
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  10:16
  10:55
  八王子
  車站
  timetable 時間表
  11:02
  12:05
  甲府
  車站
  南口
  12:05
  12:10
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  12:20
  12:58
  昇仙峡滝上
  公車站
  12:58
  13:02
 2. 2
  06:32 - 13:42
  7h 10min JPY 15,430 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:32
  06:50
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:06
  08:47
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  10:53
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  11:03
  12:44
  甲府
  車站
  南口
  12:44
  12:49
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:00
  13:38
  昇仙峡滝上
  公車站
  13:38
  13:42
 3. 3
  06:03 - 13:42
  7h 39min JPY 15,430 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  06:20
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:45
  08:22
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  10:53
  鹽尻
  塩尻
  車站
  timetable 時間表
  11:03
  12:44
  甲府
  車站
  南口
  12:44
  12:49
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:00
  13:38
  昇仙峡滝上
  公車站
  13:38
  13:42
 4. 4
  05:56 - 13:42
  7h 46min JPY 15,670 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  05:56
  06:13
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:25
  08:04
  名古屋
  車站
  太閤通口
  08:04
  08:12
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  08:20
  12:34
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  12:34
  12:38
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  4番のりば
  13:00
  13:38
  昇仙峡滝上
  公車站
  13:38
  13:42
 5. 5
  05:40 - 12:48
  7h 8min JPY 201,140
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  05:40
  12:48
zoom bar parts