คุระชิกิ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
23:31 05/28, 2022
cancel
 1. 1
  05:34 - 09:35
  4h 1min JPY 9,500 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  05:34
  05:52
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  07:04
  京都
  車站
  timetable 時間表
  07:33
  07:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  08:04
  08:36
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  08:36
  08:38
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  08:38
  08:54
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  08:54
  09:35
 2. 2
  06:54 - 10:39
  3h 45min JPY 9,520 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:54
  07:11
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:25
  08:13
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  08:18
  08:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  09:24
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  公車站
  09:47
  10:39
 3. 3
  06:03 - 10:39
  4h 36min JPY 9,520 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  06:20
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  06:42
  07:43
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:00
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  09:24
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  09:24
  09:26
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  09:31
  09:47
  Woody Pal
  ウッディパル
  公車站
  09:47
  10:39
 4. 4
  23:51 - 11:41
  11h 50min JPY 6,270 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  23:51
  00:08
  岡山
  車站
  西口
  00:08
  00:13
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  25番のりば
  05:00
  08:10
  大阪站JR高速巴士總站
  大阪駅JR高速バスターミナル
  公車站
  08:10
  08:21
  大阪
  車站
  櫻橋口
  timetable 時間表
  08:30
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  10:28
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  10:28
  10:30
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  10:45
  11:00
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  11:00
  11:41
 5. 5
  23:31 - 03:28
  3h 57min JPY 131,770
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  23:31
  03:28
zoom bar parts