คุระชิกิ → โอมิอิโกอิโนะฮิโรบะ

出發時間:
11:04 07/06, 2022
cancel
 1. 1
  11:55 - 15:27
  3h 32min JPY 9,500 4 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  11:55
  12:12
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:23
  13:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:33
  13:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  14:01
  14:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  14:31
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:27
 2. 2
  11:04 - 15:27
  4h 23min JPY 8,630 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  11:04
  11:22
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  11:33
  12:22
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:35
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  14:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  14:31
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:27
 3. 3
  11:04 - 15:27
  4h 23min JPY 9,500 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  11:04
  11:22
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  11:33
  12:38
  京都
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  直達車
  待在同一台車上
  米原
  車站
  14:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  14:25
  14:27
  木之本站
  木ノ本駅
  公車站
  14:31
  14:46
  川合[金居原線]
  川合[金居原線]
  公車站
  14:46
  15:27
 4. 4
  12:49 - 16:52
  4h 3min JPY 9,120 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  12:49
  13:06
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  13:23
  14:22
  京都
  車站
  timetable 時間表
  14:33
  14:52
  米原
  車站
  timetable 時間表
  15:01
  15:25
  木之本
  木ノ本
  車站
  東口
  15:25
  16:52
 5. 5
  11:04 - 15:05
  4h 1min JPY 110,890
  cancel cancel
zoom bar parts