คุระชิกิ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
20:27 05/23, 2022
cancel
 1. 1
  20:54 - 22:47
  1h 53min JPY 5,610 3 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  20:54
  21:02
  新倉敷
  車站
  timetable 時間表
  21:13
  21:23
  福山
  車站
  timetable 時間表
  21:29
  21:52
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  22:33
  寺家
  車站
  22:33
  22:47
 2. 2
  20:48 - 22:47
  1h 59min JPY 6,270 2 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  20:48
  21:04
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  21:12
  21:52
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  22:00
  22:33
  寺家
  車站
  22:33
  22:47
 3. 3
  20:54 - 23:17
  2h 23min JPY 1,980 1 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  20:54
  22:04
  糸崎
  車站
  timetable 時間表
  22:18
  23:03
  寺家
  車站
  23:03
  23:17
 4. 4
  20:32 - 23:17
  2h 45min JPY 1,980 1 次轉乘
  cancel cancel
  คุระชิกิ
  車站
  timetable 時間表
  20:32
  21:47
  三原
  車站
  timetable 時間表
  22:23
  23:03
  寺家
  車站
  23:03
  23:17
 5. 5
  20:27 - 21:58
  1h 31min JPY 38,120
  cancel cancel
zoom bar parts