อาซากุสะ → โทยามะ

出發時間:
17:02 05/09, 2021
cancel
 1. 1
  17:11 - 19:36
  2h 25min JPY 12,920 IC JPY 12,918 1 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  17:11
  17:16
  上野
  車站
  timetable 時間表
  17:30
  19:36
 2. 2
  17:02 - 19:36
  2h 34min JPY 6,770 IC JPY 6,768 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  17:02
  17:07
  上野
  車站
  timetable 時間表
  17:14
  17:41
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  17:49
  19:36
 3. 3
  18:11 - 20:33
  2h 22min JPY 12,920 IC JPY 12,918 1 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  18:11
  18:16
  上野
  車站
  timetable 時間表
  18:30
  20:33
 4. 4
  19:11 - 21:33
  2h 22min JPY 12,920 IC JPY 12,918 1 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  19:11
  19:16
  上野
  車站
  timetable 時間表
  19:30
  21:33
 5. 5
  17:02 - 22:32
  5h 30min JPY 131,270
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  17:02
  22:32
zoom bar parts