อาซากุสะ → คินเท็ตสึนาระ

出發時間:
05:37 05/16, 2021
cancel
 1. 1
  05:47 - 09:28
  3h 41min JPY 14,380 IC JPY 14,368 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:47
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  06:09
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:22
  08:25
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:40
  09:21
  大和西大寺
  車站
  timetable 時間表
  09:23
  09:28
 2. 2
  06:05 - 09:45
  3h 40min JPY 14,380 IC JPY 14,368 2 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  直達車
  待在同一台車上
  泉岳寺
  車站
  06:28
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  08:45
  京都
  車站
  timetable 時間表
  08:56
  09:45
 3. 3
  05:55 - 10:11
  4h 16min JPY 26,980 IC JPY 26,965 4 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:55
  06:16
  泉岳寺
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  直達車
  待在同一台車上
  羽田機場第3航站樓(京急)
  羽田空港第3ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  06:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:20
  08:25
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  08:30
  08:36
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  10番のりば
  08:45
  09:15
  難波(巴士)
  なんば(空港連絡バス)
  公車站
  09:15
  09:28
  大阪難波
  大阪難波〔近鉄・阪神線〕
  車站
  21番口
  timetable 時間表
  09:32
  10:11
 4. 4
  05:55 - 10:16
  4h 21min JPY 14,390 IC JPY 14,388 3 次轉乘
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  車站
  timetable 時間表
  05:55
  06:06
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  06:18
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:27
  09:12
  京都
  車站
  timetable 時間表
  09:27
  直達車
  待在同一台車上
  竹田(京都府)
  竹田(京都府)
  車站
  10:16
 5. 5
  05:37 - 11:40
  6h 3min JPY 171,520
  cancel cancel
  อาซากุสะ
  浅草
  05:37
  11:40
zoom bar parts