เซ็นได → สถานีพักผ่อนริมทางแอลป์สอาสึมิโนะ โฮริกาเนะโนะซาโตะ

出發時間:
07:45 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  08:16 - 13:13
  4h 57min JPY 10,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  08:16
  09:25
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:46
  10:46
  長野
  車站
  timetable 時間表
  11:00
  11:52
  松本
  車站
  timetable 時間表
  12:20
  12:38
  南豐科
  南豊科
  車站
  12:38
  13:13
 2. 2
  09:30 - 13:58
  4h 28min JPY 10,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  10:38
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:48
  11:44
  長野
  車站
  timetable 時間表
  12:01
  12:52
  松本
  車站
  timetable 時間表
  13:10
  13:21
  豐科
  豊科
  車站
  13:21
  13:58
 3. 3
  08:16 - 13:58
  5h 42min JPY 16,830 4 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  08:16
  09:25
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  09:41
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  09:50
  10:16
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  10:21
  10:26
  立川
  車站
  timetable 時間表
  10:28
  13:21
  豐科
  豊科
  車站
  13:21
  13:58
 4. 4
  07:52 - 13:58
  6h 6min JPY 17,160 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  07:52
  08:59
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  09:46
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  10:04
  13:21
  豐科
  豊科
  車站
  13:21
  13:58
 5. 5
  07:45 - 13:35
  5h 50min JPY 172,680
  cancel cancel
zoom bar parts