เซ็นได → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
07:24 05/29, 2022
cancel
 1. 1
  07:53 - 10:03
  2h 10min JPY 11,580 IC JPY 11,578 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  07:53
  09:23
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:35
  09:46
  茗荷谷
  車站
  1號口
  09:46
  10:03
 2. 2
  07:45 - 10:11
  2h 26min JPY 10,830 IC JPY 10,828 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  09:35
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:48
  09:59
  茗荷谷
  車站
  1號口
  09:59
  10:02
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  10:04
  10:10
  共同印刷
  公車站
  10:10
  10:11
 3. 3
  07:45 - 10:11
  2h 26min JPY 10,620 IC JPY 10,618 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  07:45
  09:13
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  09:52
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  09:56
  10:01
  茗荷谷
  車站
  1號口
  10:01
  10:04
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  10:04
  10:10
  共同印刷
  公車站
  10:10
  10:11
 4. 4
  07:53 - 10:13
  2h 20min JPY 11,410 IC JPY 11,410 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  07:53
  08:59
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  09:40
  池袋
  車站
  東口
  09:40
  09:44
  池袋站東口
  池袋駅東口
  公車站
  11番のりば
  09:49
  10:11
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公車站
  10:11
  10:13
 5. 5
  07:24 - 11:50
  4h 26min JPY 114,820
  cancel cancel
zoom bar parts