เซ็นได → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
17:34 07/07, 2022
cancel
 1. 1
  17:43 - 20:23
  2h 40min JPY 10,570 IC JPY 10,570 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  17:43
  19:23
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  19:30
  19:52
  板橋
  車站
  西口
  19:52
  20:02
  新板橋
  車站
  A3口
  timetable 時間表
  20:04
  20:11
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  20:11
  20:23
 2. 2
  18:31 - 20:31
  2h 0min JPY 6,320 IC JPY 6,318 3 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  18:31
  19:39
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  19:47
  20:11
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  20:16
  20:20
  茗荷谷
  車站
  1號口
  20:20
  20:23
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  20:24
  20:30
  共同印刷
  公車站
  20:30
  20:31
 3. 3
  18:22 - 20:31
  2h 9min JPY 11,480 IC JPY 11,478 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  18:22
  19:56
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:07
  20:18
  茗荷谷
  車站
  1號口
  20:18
  20:21
  茗荷谷站(B-guru)
  茗荷谷駅〔Bーぐる〕
  公車站
  20:24
  20:30
  共同印刷
  公車站
  20:30
  20:31
 4. 4
  17:43 - 20:33
  2h 50min JPY 10,780 IC JPY 10,780 1 次轉乘
  cancel cancel
 5. 5
  17:34 - 22:00
  4h 26min JPY 114,820
  cancel cancel
zoom bar parts