เซ็นได → สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว

出發時間:
23:59 08/12, 2022
cancel
 1. 1
  00:01 - 07:08
  7h 7min JPY 6,600 IC JPY 6,600 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  西口
  00:01
  00:10
  仙台站前(高速巴士)
  仙台駅前〔高速バス〕
  公車站
  00:10
  06:35
  大手町Financial City Grand Cube
  大手町フィナンシャルシティグランキューブ
  公車站
  06:35
  06:45
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  C9口
  timetable 時間表
  06:48
  06:56
  白山(東京都)
  白山(東京都)
  車站
  A1口
  06:56
  07:08
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 2. 2
  00:01 - 07:15
  7h 14min JPY 6,550 IC JPY 6,548 1 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  西口
  00:01
  00:10
  仙台站前(高速巴士)
  仙台駅前〔高速バス〕
  公車站
  00:10
  06:35
  大手町Financial City Grand Cube
  大手町フィナンシャルシティグランキューブ
  公車站
  06:35
  06:45
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  A1口
  timetable 時間表
  06:48
  06:58
  茗荷谷
  車站
  1號口
  06:58
  07:15
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 3. 3
  00:01 - 07:23
  7h 22min JPY 6,760 IC JPY 6,758 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  西口
  00:01
  00:10
  仙台站前(高速巴士)
  仙台駅前〔高速バス〕
  公車站
  00:10
  06:35
  大手町Financial City Grand Cube
  大手町フィナンシャルシティグランキューブ
  公車站
  06:35
  06:45
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  A1口
  timetable 時間表
  06:48
  06:55
  後樂園
  後楽園
  車站
  5號口
  06:55
  07:00
  春日站
  春日駅前〔都営バス〕
  公車站
  07:16
  07:21
  白山二丁目
  白山二丁目(東京都)
  公車站
  07:21
  07:23
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 4. 4
  06:37 - 08:46
  2h 9min JPY 11,770 IC JPY 11,768 2 次轉乘
  cancel cancel
  เซ็นได
  車站
  timetable 時間表
  06:37
  07:43
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  07:49
  08:20
  池袋
  車站
  timetable 時間表
  08:24
  08:29
  茗荷谷
  車站
  1號口
  08:29
  08:46
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
 5. 5
  23:59 - 04:23
  4h 24min JPY 136,100
  cancel cancel
  เซ็นได
  23:59
  04:23
  สวนพฤกษศาสตร์ของแผนกวิจัยวิทยาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยโตเกียว
zoom bar parts