มิโตะ → ศาลเจ้ามูซาชิมิตาเกะ

出發時間:
17:38 10/23, 2021
cancel
 1. 1
  17:53 - 23:03
  5h 10min JPY 4,990 IC JPY 4,990 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  17:53
  19:16
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:31
  20:11
  立川
  車站
  timetable 時間表
  20:15
  20:45
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  20:47
  21:07
  御岳
  御嶽
  車站
  21:07
  23:03
 2. 2
  17:53 - 23:03
  5h 10min JPY 4,990 IC JPY 4,990 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  17:53
  19:16
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:25
  19:26
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  19:33
  20:11
  立川
  車站
  timetable 時間表
  20:15
  20:45
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  20:47
  21:07
  御岳
  御嶽
  車站
  21:07
  23:03
 3. 3
  18:27 - 23:35
  5h 8min JPY 4,990 IC JPY 4,990 2 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  18:27
  19:43
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:57
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  21:21
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  21:23
  21:39
  御岳
  御嶽
  車站
  21:39
  23:35
 4. 4
  18:27 - 23:35
  5h 8min JPY 4,990 IC JPY 4,990 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  18:27
  19:43
  東京
  車站
  timetable 時間表
  19:55
  19:56
  神田(東京都)
  神田(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  19:59
  直達車
  待在同一台車上
  立川
  車站
  21:21
  青梅
  車站
  timetable 時間表
  21:23
  21:39
  御岳
  御嶽
  車站
  21:39
  23:35
 5. 5
  17:38 - 20:24
  2h 46min JPY 63,120
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  17:38
  20:24
zoom bar parts