มิโตะ → พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกียวโต

出發時間:
06:33 10/24, 2020
cancel
 1. 1
  07:06 - 11:38
  4h 32min JPY 14,980 4 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  07:06
  07:39
  土浦
  車站
  timetable 時間表
  07:44
  08:48
  上野
  車站
  timetable 時間表
  08:54
  09:00
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  11:21
  京都
  車站
  八條西口
  11:21
  11:29
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  E2のりば
  11:31
  11:38
  東山七條
  東山七条
  公車站
  11:38
  11:38
 2. 2
  06:49 - 11:38
  4h 49min JPY 14,980 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  06:49
  08:48
  上野
  車站
  timetable 時間表
  08:54
  09:00
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:09
  11:21
  京都
  車站
  八條西口
  11:21
  11:29
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  E2のりば
  11:31
  11:38
  東山七條
  東山七条
  公車站
  11:38
  11:38
 3. 3
  06:36 - 11:38
  5h 2min JPY 14,980 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  06:36
  07:21
  土浦
  車站
  timetable 時間表
  07:29
  08:43
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:00
  11:15
  京都
  車站
  八條西口
  11:15
  11:23
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  E2のりば
  11:31
  11:38
  東山七條
  東山七条
  公車站
  11:38
  11:38
 4. 4
  06:36 - 11:52
  5h 16min JPY 14,980 3 次轉乘
  cancel cancel
  มิโตะ
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  06:36
  07:21
  土浦
  車站
  timetable 時間表
  07:29
  08:53
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:10
  11:37
  京都
  車站
  西口
  11:37
  11:45
  京都站前
  京都駅前
  公車站
  D1のりば
  11:45
  11:51
  博物館三十三間堂前
  公車站
  11:51
  11:52
 5. 5
  06:33 - 13:36
  7h 3min JPY 197,370
  cancel cancel
zoom bar parts