เมอิเท็ตสึนาโกย่า → มารีนโอเอซิสฮะคะตะ

出發時間:
23:15 09/29, 2020
cancel
 1. 1
  23:31 - 08:51
  9h 20min JPY 11,450 2 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  北檢票口
  23:31
  23:40
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  23:40
  06:45
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  06:45
  06:58
  岡山
  車站
  西口
  timetable 時間表
  07:03
  07:19
  福山
  車站
  南口
  07:19
  07:27
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  07:50
  08:49
  伯方島巴士站
  伯方島バスストップ
  公車站
  08:49
  08:51
 2. 2
  06:13 - 10:16
  4h 3min JPY 14,270 4 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  06:13
  06:17
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  06:22
  06:26
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  06:36
  08:41
  福山
  車站
  南口
  08:41
  08:49
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  08:50
  09:33
  向島BS
  向島バスストップ
  公車站
  09:43
  10:14
  伯方島巴士站
  伯方島バスストップ
  公車站
  10:14
  10:16
 3. 3
  23:31 - 10:16
  10h 45min JPY 10,090 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  北檢票口
  23:31
  23:40
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  23:40
  06:45
  岡山站前
  岡山駅〔西口〕
  公車站
  06:45
  06:53
  岡山
  車站
  西口
  timetable 時間表
  06:57
  07:56
  福山
  車站
  南口
  07:56
  08:02
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  08:50
  09:37
  因島大橋
  公車站
  09:47
  10:14
  伯方島巴士站
  伯方島バスストップ
  公車站
  10:14
  10:16
 4. 4
  07:22 - 11:01
  3h 39min JPY 13,770 1 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  07:22
  07:30
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  07:35
  09:26
  福山
  車站
  南口
  09:26
  09:34
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  10:00
  10:59
  伯方島巴士站
  伯方島バスストップ
  公車站
  10:59
  11:01
 5. 5
  23:15 - 04:28
  5h 13min JPY 181,250
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  23:15
  04:28
zoom bar parts