เมอิเท็ตสึนาโกย่า → มารีนโอเอซิสฮะคะตะ

出發時間:
08:24 11/30, 2020
cancel
 1. 1
  08:34 - 12:06
  3h 32min JPY 13,770 1 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  西檢票口
  08:34
  08:42
  名古屋
  車站
  廣小路口
  timetable 時間表
  08:47
  10:39
  福山
  車站
  南口
  10:39
  10:47
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  11:05
  12:04
  伯方島巴士站
  伯方島バスストップ
  公車站
  12:04
  12:06
 2. 2
  08:26 - 12:06
  3h 40min JPY 13,960 3 次轉乘
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:26
  08:29
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  08:33
  08:38
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  08:47
  10:39
  福山
  車站
  南口
  10:39
  10:47
  福山站前
  福山駅前
  公車站
  11:05
  12:04
  伯方島巴士站
  伯方島バスストップ
  公車站
  12:04
  12:06
 3. 3
  08:24 - 13:41
  5h 17min JPY 164,490
  cancel cancel
  เมอิเท็ตสึนาโกย่า
  名鉄名古屋
  08:24
  13:41
zoom bar parts