สนามบินนาริตะ → พิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดยามางาตะ

出發時間:
06:57 10/17, 2021
cancel
 1. 1
  08:16 - 12:11
  3h 55min JPY 5,490 IC JPY 5,477 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  08:16
  08:40
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  08:43
  09:26
  京成高砂
  車站
  timetable 時間表
  09:33
  09:49
  京成上野
  車站
  池之端口
  09:49
  10:00
  上野
  車站
  不忍口
  timetable 時間表
  10:00
  11:05
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 2. 2
  07:57 - 12:11
  4h 14min JPY 5,270 IC JPY 5,262 3 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  07:57
  08:21
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  08:24
  直達車
  待在同一台車上
  京成高砂
  車站
  09:21
  青砥
  車站
  timetable 時間表
  09:35
  09:49
  京成上野
  車站
  池之端口
  09:49
  10:00
  上野
  車站
  不忍口
  timetable 時間表
  10:00
  11:05
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 3. 3
  07:37 - 12:11
  4h 34min JPY 5,270 IC JPY 5,262 2 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  07:37
  08:01
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  08:04
  09:18
  京成上野
  車站
  池之端口
  09:18
  09:29
  上野
  車站
  不忍口
  timetable 時間表
  10:00
  11:05
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 4. 4
  06:58 - 12:11
  5h 13min JPY 3,080 4 次轉乘
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  機場
  06:58
  07:22
  機場第2候機樓(成田第2‧第3候機樓)
  空港第2ビル(成田第2・第3ターミナル)
  車站
  第2候機樓口
  timetable 時間表
  07:25
  07:38
  成田
  車站
  timetable 時間表
  07:57
  08:41
  我孫子(千葉縣)
  我孫子(千葉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:02
  09:34
  土浦
  車站
  timetable 時間表
  09:38
  10:28
  水戶
  水戸
  車站
  timetable 時間表
  11:15
  12:07
  山方宿
  車站
  12:07
  12:11
 5. 5
  06:57 - 08:48
  1h 51min JPY 54,140
  cancel cancel
  สนามบินนาริตะ
  成田空港(空路)
  06:57
  08:48
zoom bar parts