ชินโอซากะ → ทตโตริ

出發時間:
14:36 06/19, 2021
cancel
 1. 1
  16:23 - 19:17
  2h 54min JPY 6,910 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  16:23
  16:51
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  17:07
  17:26
  相生(兵庫縣)
  相生(兵庫県)
  車站
  timetable 時間表
  17:28
  17:40
  上郡
  車站
  timetable 時間表
  18:03
  直達車
  待在同一台車上
  智頭
  車站
  19:17
 2. 2
  15:54 - 19:17
  3h 23min JPY 5,150 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  15:54
  17:26
  相生(兵庫縣)
  相生(兵庫県)
  車站
  timetable 時間表
  17:28
  17:40
  上郡
  車站
  timetable 時間表
  18:03
  直達車
  待在同一台車上
  智頭
  車站
  19:17
 3. 3
  14:39 - 19:17
  4h 38min JPY 5,220 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:39
  15:47
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  16:23
  16:56
  播磨新宮
  車站
  timetable 時間表
  16:58
  17:27
  佐用
  車站
  timetable 時間表
  18:16
  直達車
  待在同一台車上
  智頭
  車站
  19:17
 4. 4
  17:19 - 19:59
  2h 40min JPY 6,590 無轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  17:19
  直達車
  待在同一台車上
  上郡
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  智頭
  車站
  19:59
 5. 5
  14:36 - 17:16
  2h 40min JPY 65,830
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  14:36
  17:16
zoom bar parts