ชินโอซากะ → มัตสึเอะ

出發時間:
05:50 05/13, 2021
cancel
 1. 1
  06:00 - 09:40
  3h 40min JPY 10,010 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  06:50
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  07:05
  09:40
 2. 2
  07:11 - 10:38
  3h 27min JPY 10,010 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:11
  07:55
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  08:05
  10:38
 3. 3
  07:17 - 11:57
  4h 40min JPY 5,260 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:17
  07:50
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  07:50
  07:54
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  08:00
  11:55
  松江站
  松江駅
  公車站
  11:55
  11:57
 4. 4
  07:10 - 11:57
  4h 47min JPY 5,260 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:10
  07:56
  三之宮(JR)
  三ノ宮(JR)
  車站
  東口
  07:56
  08:00
  三宮巴士總站
  三宮バスターミナル
  公車站
  08:00
  11:55
  松江站
  松江駅
  公車站
  11:55
  11:57
 5. 5
  05:50 - 09:23
  3h 33min JPY 99,910
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  05:50
  09:23
zoom bar parts