ชินโอซากะ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

出發時間:
13:59 10/27, 2021
cancel
 1. 1
  14:09 - 17:01
  2h 52min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:09
  16:36
  東京
  車站
  16:36
  16:49
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  16:50
  16:52
  竹橋
  車站
  1b口
  16:52
  17:01
 2. 2
  14:24 - 17:20
  2h 56min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:24
  16:54
  東京
  車站
  16:54
  17:07
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  17:09
  17:11
  竹橋
  車站
  1b口
  17:11
  17:20
 3. 3
  14:18 - 17:36
  3h 18min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:18
  17:12
  東京
  車站
  17:12
  17:25
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  17:25
  17:27
  竹橋
  車站
  1b口
  17:27
  17:36
 4. 4
  14:45 - 17:39
  2h 54min JPY 14,040 IC JPY 14,038 1 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  14:45
  17:15
  東京
  車站
  17:15
  17:28
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  17:29
  17:30
  竹橋
  車站
  1b口
  17:30
  17:39
 5. 5
  13:59 - 20:02
  6h 3min JPY 179,060
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  13:59
  20:02
zoom bar parts