ชินโอซากะ → Saratoku Ryokan

出發時間:
04:11 03/05, 2021
cancel
 1. 1
  07:21 - 10:41
  3h 20min JPY 2,510 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  07:21
  07:43
  天王寺
  車站
  07:43
  07:48
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  07:50
  09:03
  下市口
  車站
  09:03
  09:08
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  09:20
  10:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  10:38
  10:41
 2. 2
  06:17 - 10:41
  4h 24min JPY 2,750 5 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  06:49
  久寶寺
  久宝寺
  車站
  timetable 時間表
  06:51
  07:03
  王寺
  車站
  timetable 時間表
  07:12
  07:31
  高田(奈良縣)
  高田(奈良県)
  車站
  timetable 時間表
  07:42
  08:02
  吉野口
  車站
  timetable 時間表
  08:05
  08:18
  下市口
  車站
  08:18
  08:23
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  09:20
  10:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  10:38
  10:41
 3. 3
  05:18 - 10:41
  5h 23min JPY 3,060 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:18
  06:00
  京都
  車站
  timetable 時間表
  06:06
  直達車
  待在同一台車上
  大和西大寺
  車站
  07:12
  橿原神宮前
  車站
  timetable 時間表
  07:48
  08:18
  下市口
  車站
  08:18
  08:23
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  09:20
  10:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  10:38
  10:41
 4. 4
  05:08 - 10:41
  5h 33min JPY 2,510 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  車站
  timetable 時間表
  05:08
  05:29
  天王寺
  車站
  05:29
  05:34
  大阪阿部野橋
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  07:54
  下市口
  車站
  07:54
  07:59
  下市口站
  下市口駅
  公車站
  09:20
  10:38
  洞川溫泉
  洞川温泉
  公車站
  10:38
  10:41
 5. 5
  04:11 - 05:57
  1h 46min JPY 39,500
  cancel cancel
  ชินโอซากะ
  04:11
  05:57
zoom bar parts