ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → นาโอะเอ็ตสึ

出發時間:
17:31 03/02, 2021
cancel
 1. 1
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  18:00
  19:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:40
  19:50
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  20:20
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:24
  20:38
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:52
  22:16
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  23:46
  直江津
  車站
  南口
  23:46
  23:49
 2. 2
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  18:00
  19:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:40
  19:50
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  20:20
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:29
  20:37
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:52
  22:16
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  23:46
  直江津
  車站
  南口
  23:46
  23:49
 3. 3
  18:00 - 23:49
  5h 49min JPY 37,910 IC JPY 37,902 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  18:00
  19:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:40
  19:50
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  19:54
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  20:20
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:32
  20:41
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:52
  22:16
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  23:46
  直江津
  車站
  南口
  23:46
  23:49
 4. 4
  17:35 - 23:49
  6h 14min JPY 48,210 IC JPY 48,202 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  17:35
  19:15
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  19:20
  19:30
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  19:31
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  19:54
  品川
  車站
  timetable 時間表
  20:00
  20:08
  東京
  車站
  timetable 時間表
  20:24
  21:47
  越後湯澤
  越後湯沢
  車站
  timetable 時間表
  22:30
  直達車
  待在同一台車上
  六日町
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  犀瀉
  犀潟
  車站
  23:46
  直江津
  車站
  南口
  23:46
  23:49
 5. 5
  17:31 - 10:05
  16h 34min JPY 332,630
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  17:31
  10:05
zoom bar parts