ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → โกกุรากุ กะหรื่

出發時間:
19:28 12/01, 2021
cancel
 1. 1
  19:30 - 22:47
  3h 17min JPY 40,820 IC JPY 40,810 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  19:30
  21:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:15
  21:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  22:00
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  22:11
  22:36
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  timetable 時間表
  22:41
  22:43
  由比濱
  由比ヶ浜
  車站
  22:43
  22:47
 2. 2
  19:30 - 22:48
  3h 18min JPY 40,620 IC JPY 40,610 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  19:30
  21:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:15
  21:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  22:00
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  22:11
  22:36
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  22:36
  22:48
 3. 3
  19:30 - 22:50
  3h 20min JPY 40,800 IC JPY 40,788 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  19:30
  21:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:15
  21:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  21:30
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  22:00
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  22:11
  22:36
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  東口
  22:36
  22:40
  鐮倉站東口
  鎌倉駅東口
  公車站
  1番のりば
  22:45
  22:49
  笹目(神奈川県)
  公車站
  22:49
  22:50
 4. 4
  19:30 - 22:56
  3h 26min JPY 40,620 IC JPY 40,610 2 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  19:30
  21:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  21:15
  21:25
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  21:39
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  22:08
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  22:19
  直達車
  待在同一台車上
  戶塚
  戸塚
  車站
  22:44
  鐮倉
  鎌倉
  車站
  西口
  22:44
  22:56
 5. 5
  19:28 - 12:57
  17h 29min JPY 408,280
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  19:28
  12:57
zoom bar parts