ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
07:19 05/20, 2022
cancel
 1. 1
  08:30 - 13:23
  4h 53min JPY 72,740 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:05
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:10
  12:13
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:09
  寺家
  車站
  13:09
  13:23
 2. 2
  08:30 - 13:28
  4h 58min JPY 72,920 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:05
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:10
  12:13
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:06
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  13:06
  13:09
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  1番のりば
  13:18
  13:26
  友待橋
  公車站
  13:26
  13:28
 3. 3
  08:00 - 13:42
  5h 42min JPY 65,020 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:00
  09:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:05
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:10
  12:13
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:06
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  13:06
  13:09
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  13:35
  13:41
  友待橋
  公車站
  13:41
  13:42
 4. 4
  08:50 - 13:48
  4h 58min JPY 72,900 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:50
  10:30
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:10
  12:35
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:40
  12:43
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  13:00
  13:14
  白市站
  白市駅
  公車站
  13:14
  13:21
  白市
  車站
  timetable 時間表
  13:27
  13:39
  寺家
  車站
  13:39
  13:42
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  13:44
  13:46
  友待橋
  公車站
  13:46
  13:48
 5. 5
  07:19 - 08:24
  25h 5min JPY 602,690
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  07:19
  08:24
zoom bar parts