ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
01:15 07/05, 2022
cancel
 1. 1
  08:30 - 13:23
  4h 53min JPY 77,540 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:00
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:05
  12:08
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:09
  寺家
  車站
  13:09
  13:23
 2. 2
  08:30 - 13:28
  4h 58min JPY 77,720 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:30
  10:05
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:40
  12:00
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:05
  12:08
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  12:20
  12:33
  白市站
  白市駅
  公車站
  12:33
  12:40
  白市
  車站
  timetable 時間表
  12:57
  13:06
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  13:06
  13:09
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  1番のりば
  13:18
  13:26
  友待橋
  公車站
  13:26
  13:28
 3. 3
  08:55 - 13:48
  4h 53min JPY 77,700 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  08:55
  10:30
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:10
  12:30
  廣島機場
  広島空港
  機場
  12:35
  12:38
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  13:00
  13:14
  白市站
  白市駅
  公車站
  13:14
  13:21
  白市
  車站
  timetable 時間表
  13:27
  13:39
  寺家
  車站
  13:39
  13:42
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  13:44
  13:46
  友待橋
  公車站
  13:46
  13:48
 4. 4
  07:50 - 15:07
  7h 17min JPY 70,000 5 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:50
  09:30
  成田國際機場
  成田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:10
  12:15
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  12:36
  12:41
  博多
  車站
  timetable 時間表
  13:02
  14:10
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  14:20
  14:53
  寺家
  車站
  14:53
  14:56
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  15:03
  15:05
  友待橋
  公車站
  15:05
  15:07
 5. 5
  01:15 - 02:12
  24h 57min JPY 710,990
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  01:15
  02:12
zoom bar parts