ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ → มารุกาเมะเซเม็นฮิกาชิฮิโรชิม่า

出發時間:
20:56 08/18, 2022
cancel
 1. 1
  21:45 - 09:37
  11h 52min JPY 77,540 3 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  21:45
  23:30
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:20
  廣島機場
  広島空港
  機場
  08:25
  08:28
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  08:50
  09:04
  白市站
  白市駅
  公車站
  09:04
  09:11
  白市
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:23
  寺家
  車站
  09:23
  09:37
 2. 2
  21:25 - 09:45
  12h 20min JPY 77,700 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  21:25
  23:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:20
  廣島機場
  広島空港
  機場
  08:25
  08:28
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  08:50
  09:04
  白市站
  白市駅
  公車站
  09:04
  09:11
  白市
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:23
  寺家
  車站
  09:23
  09:26
  寺家站
  寺家駅
  公車站
  09:41
  09:43
  友待橋
  公車站
  09:43
  09:45
 3. 3
  21:25 - 09:55
  12h 30min JPY 77,720 4 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  21:25
  23:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  08:20
  廣島機場
  広島空港
  機場
  08:25
  08:28
  廣島機場(巴士)
  広島空港(バス)
  公車站
  4番のりば
  08:50
  09:04
  白市站
  白市駅
  公車站
  09:04
  09:11
  白市
  車站
  timetable 時間表
  09:11
  09:20
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  09:20
  09:23
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  09:48
  09:54
  友待橋
  公車站
  09:54
  09:55
 4. 4
  21:00 - 11:28
  14h 28min JPY 75,550 5 次轉乘
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  21:00
  22:40
  成田國際機場
  成田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  06:30
  08:35
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:00
  09:05
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:15
  10:21
  廣島
  広島
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:11
  西條(廣島縣)
  西条(広島県)
  車站
  11:11
  11:14
  西條站
  西条駅(広島県)
  公車站
  1番のりば
  11:18
  11:26
  友待橋
  公車站
  11:26
  11:28
 5. 5
  20:56 - 21:52
  24h 56min JPY 595,790
  cancel cancel
  ท่าอากาศยานชินชิโตเซะ
  新千歳空港
  20:56
  21:52
zoom bar parts