ชินอิมามิยะ → พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์

出發時間:
03:41 10/28, 2021
cancel
 1. 1
  05:21 - 08:48
  3h 27min JPY 14,040 IC JPY 14,038 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  車站
  timetable 時間表
  05:21
  05:38
  大阪
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  05:49
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:23
  東京
  車站
  08:23
  08:36
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  08:38
  08:39
  竹橋
  車站
  1b口
  08:39
  08:48
 2. 2
  05:17 - 08:48
  3h 31min JPY 14,320 IC JPY 14,318 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  車站
  通天閣口(東口)
  05:17
  05:21
  動物園前
  車站
  6號口
  timetable 時間表
  05:24
  05:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:23
  東京
  車站
  08:23
  08:36
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  08:38
  08:39
  竹橋
  車站
  1b口
  08:39
  08:48
 3. 3
  05:15 - 08:48
  3h 33min JPY 14,450 IC JPY 14,448 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  車站
  timetable 時間表
  05:15
  05:17
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  05:22
  05:43
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:00
  08:23
  東京
  車站
  08:23
  08:36
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  08:38
  08:39
  竹橋
  車站
  1b口
  08:39
  08:48
 4. 4
  05:37 - 09:02
  3h 25min JPY 14,320 IC JPY 14,318 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  車站
  通天閣口(東口)
  05:37
  05:41
  動物園前
  車站
  6號口
  timetable 時間表
  05:44
  06:03
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  06:15
  08:39
  東京
  車站
  08:39
  08:52
  大手町
  大手町(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  08:52
  08:53
  竹橋
  車站
  1b口
  08:53
  09:02
 5. 5
  03:41 - 09:37
  5h 56min JPY 215,950
  cancel cancel
  ชินอิมามิยะ
  03:41
  09:37
zoom bar parts