นิอิกาตะ → 31 ไอศกรีมโรมันเมืองโกะโบ

出發時間:
01:36 06/15, 2021
cancel
 1. 1
  08:30 - 14:10
  5h 40min JPY 36,180 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  08:30
  08:55
  新潟機場
  新潟空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:50
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:55
  11:01
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  11番のりば
  11:20
  11:50
  阿部野橋
  あべの橋
  公車站
  11:50
  11:59
  天王寺
  車站
  南口
  timetable 時間表
  12:32
  13:59
  御坊
  車站
  13:59
  14:02
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  14:05
  14:09
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  14:09
  14:10
 2. 2
  08:30 - 14:10
  5h 40min JPY 36,240 6 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  08:30
  08:55
  新潟機場
  新潟空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:50
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  11:13
  11:15
  螢池
  蛍池
  車站
  timetable 時間表
  11:20
  11:34
  大阪梅田(阪急線)
  大阪梅田(阪急線)
  車站
  11:34
  11:41
  梅田(大阪Metro地鐵)
  梅田(Osaka Metro)
  車站
  timetable 時間表
  11:43
  11:58
  天王寺
  車站
  timetable 時間表
  12:32
  13:59
  御坊
  車站
  13:59
  14:02
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  14:05
  14:09
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  14:09
  14:10
 3. 3
  07:50 - 14:10
  6h 20min JPY 37,180 4 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:50
  08:15
  新潟機場
  新潟空港
  機場
  timetable 時間表
  08:50
  09:55
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  10:00
  10:06
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  11番のりば
  10:20
  10:50
  阿部野橋
  あべの橋
  公車站
  10:50
  10:59
  天王寺
  車站
  南口
  timetable 時間表
  12:32
  13:59
  御坊
  車站
  13:59
  14:02
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  14:05
  14:09
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  14:09
  14:10
 4. 4
  06:58 - 14:10
  7h 12min JPY 23,260 3 次轉乘
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:58
  09:00
  東京
  車站
  timetable 時間表
  09:30
  12:00
  新大阪
  車站
  timetable 時間表
  12:15
  13:59
  御坊
  車站
  13:59
  14:02
  御坊站
  御坊駅
  公車站
  14:05
  14:09
  日高振興局‧RomanCity前
  日高振興局・ロマンシティ前
  公車站
  14:09
  14:10
 5. 5
  01:36 - 09:51
  8h 15min JPY 290,880
  cancel cancel
  นิอิกาตะ
  01:36
  09:51
zoom bar parts