ชินโยโกฮาม่า → โทกาว่าสถานีนากะ

出發時間:
13:17 09/19, 2020
cancel
 1. 1
  13:46 - 17:08
  3h 22min JPY 4,270 2 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:46
  14:03
  東京
  車站
  八重洲中央口
  14:03
  14:18
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  14:20
  16:42
  陣屋町(千葉縣)
  陣屋町(千葉県)
  公車站
  16:42
  16:46
  陣屋町(千葉縣)
  陣屋町(千葉県)
  公車站
  16:53
  17:07
  外川車庫
  公車站
  17:07
  17:08
 2. 2
  13:19 - 17:08
  3h 49min JPY 3,500 IC JPY 3,491 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  13:32
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  14:08
  東京
  車站
  八重洲中央口
  14:08
  14:19
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  14:20
  16:37
  銚子站
  銚子駅
  公車站
  16:50
  17:07
  外川車庫
  公車站
  17:07
  17:08
 3. 3
  13:19 - 17:08
  3h 49min JPY 3,460 IC JPY 3,451 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  13:32
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  14:08
  東京
  車站
  八重洲中央口
  14:08
  14:19
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  14:20
  16:42
  陣屋町(千葉縣)
  陣屋町(千葉県)
  公車站
  16:42
  16:46
  陣屋町(千葉縣)
  陣屋町(千葉県)
  公車站
  16:53
  17:07
  外川車庫
  公車站
  17:07
  17:08
 4. 4
  13:19 - 17:19
  4h 0min JPY 3,520 IC JPY 3,511 3 次轉乘
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:19
  直達車
  待在同一台車上
  東神奈川
  車站
  13:32
  橫濱
  横浜
  車站
  timetable 時間表
  13:42
  14:08
  東京
  車站
  八重洲中央口
  14:08
  14:19
  東京站八重洲口前
  東京駅八重洲口前
  公車站
  1番のりば
  14:20
  16:37
  銚子站
  銚子駅
  公車站
  16:37
  16:44
  銚子
  車站
  timetable 時間表
  16:56
  17:18
  外川
  車站
  17:18
  17:19
 5. 5
  13:17 - 16:07
  2h 50min JPY 51,020
  cancel cancel
  ชินโยโกฮาม่า
  新横浜
  13:17
  16:07
zoom bar parts