อุเอโนะ → คาวาทานะกรานด์โฮเต็ล

出發時間:
05:36 10/19, 2021
cancel
 1. 1
  05:50 - 11:31
  5h 41min JPY 45,160 IC JPY 45,149 8 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:50
  05:57
  人形町
  車站
  timetable 時間表
  06:01
  06:14
  泉岳寺
  車站
  timetable 時間表
  06:14
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:33
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  06:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:10
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:43
  09:59
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  10:25
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:12
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  11:12
  11:15
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  11:21
  11:26
  川棚温泉(バス)
  公車站
  11:26
  11:31
 2. 2
  05:49 - 11:31
  5h 42min JPY 45,040 IC JPY 45,030 7 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:49
  06:11
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:33
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  06:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:10
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:43
  09:59
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  10:25
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:12
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  11:12
  11:15
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  11:21
  11:26
  川棚温泉(バス)
  公車站
  11:26
  11:31
 3. 3
  05:46 - 11:31
  5h 45min JPY 45,040 IC JPY 45,030 7 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  06:07
  品川
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:33
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:33
  06:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:10
  09:00
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:21
  09:26
  博多
  車站
  timetable 時間表
  09:43
  09:59
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  10:25
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  11:12
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  11:12
  11:15
  川棚站
  川棚駅
  公車站
  11:21
  11:26
  川棚温泉(バス)
  公車站
  11:26
  11:31
 4. 4
  06:17 - 13:07
  6h 50min JPY 22,280 3 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  06:17
  06:22
  東京
  車站
  timetable 時間表
  06:30
  11:14
  小倉(福岡縣)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  11:31
  直達車
  待在同一台車上
  門司
  車站
  11:46
  下關
  下関
  車站
  timetable 時間表
  12:00
  12:42
  川棚溫泉
  川棚温泉
  車站
  12:42
  13:07
 5. 5
  05:36 - 17:19
  11h 43min JPY 368,580
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  05:36
  17:19
zoom bar parts