อุเอโนะ → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
03:58 01/18, 2021
cancel
 1. 1
  05:46 - 10:47
  5h 1min JPY 42,970 IC JPY 42,960 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:46
  06:00
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:05
  06:27
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  06:27
  06:29
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  09:05
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:38
  09:46
  中洲川端
  車站
  3號口
  09:46
  09:53
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  09:57
  10:43
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:43
  10:47
 2. 2
  05:10 - 10:47
  5h 37min JPY 42,800 IC JPY 42,790 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  05:10
  05:30
  品川
  車站
  timetable 時間表
  05:39
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  06:01
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  06:01
  06:03
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:00
  09:05
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  09:26
  09:35
  中洲川端
  車站
  3號口
  09:35
  09:42
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  09:57
  10:43
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  10:43
  10:47
 3. 3
  06:21 - 11:17
  4h 56min JPY 27,420 IC JPY 27,410 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  06:21
  06:35
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:40
  06:57
  羽田機場第1候機樓(單軌電車)
  羽田空港第1ターミナル(モノレール)
  車站
  06:57
  06:59
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  09:45
  09:51
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  10:12
  10:44
  篠栗北
  公車站
  10:50
  11:13
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  11:13
  11:17
 4. 4
  06:03 - 11:17
  5h 14min JPY 42,910 IC JPY 42,900 4 次轉乘
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  車站
  timetable 時間表
  06:03
  06:17
  濱松町
  浜松町
  車站
  timetable 時間表
  06:25
  06:49
  羽田機場第2候機樓(單軌電車)
  羽田空港第2ターミナル(モノレール)
  車站
  06:49
  06:51
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  07:25
  09:30
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  09:35
  09:50
  福岡機場第三
  福岡空港国内線ターミナル北
  公車站
  10:14
  10:44
  篠栗北
  公車站
  10:50
  11:13
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  11:13
  11:17
 5. 5
  03:58 - 16:30
  12h 32min JPY 465,300
  cancel cancel
  อุเอโนะ
  03:58
  16:30
zoom bar parts