มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → สถานีริมทางสุสึเอ็นเด็นมุระ

出發時間:
08:50 09/24, 2021
cancel
 1. 1
  13:40 - 07:08
  17h 28min JPY 65,140 5 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  13:40
  13:45
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  13:45
  14:00
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  14:00
  14:03
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  14:35
  16:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  16:50
  17:50
  小松機場
  小松空港
  機場
  17:55
  17:59
  小松空港(バス)
  公車站
  1番のりば
  18:05
  18:45
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  18:45
  18:55
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  timetable 時間表
  20:10
  21:06
  七尾
  車站
  timetable 時間表
  21:13
  直達車
  待在同一台車上
  和倉溫泉
  和倉温泉
  車站
  21:53
  穴水
  車站
  21:53
  07:08
 2. 2
  13:40 - 08:56
  19h 16min JPY 65,240 5 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  13:40
  13:45
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  13:45
  14:00
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  14:00
  14:03
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  14:35
  16:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  16:50
  17:50
  小松機場
  小松空港
  機場
  17:55
  17:59
  小松空港(バス)
  公車站
  1番のりば
  18:05
  18:42
  站西合同廳舍前
  駅西合同庁舎前
  公車站
  18:42
  18:45
  站西合同廳舍前
  駅西合同庁舎前
  公車站
  19:04
  21:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  21:26
  21:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  07:15
  07:48
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  07:48
  08:56
 3. 3
  13:40 - 09:43
  20h 3min JPY 65,530 6 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  13:40
  13:45
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  13:45
  14:00
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  14:00
  14:03
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  14:35
  16:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  16:50
  17:50
  小松機場
  小松空港
  機場
  17:55
  17:59
  小松空港(バス)
  公車站
  1番のりば
  18:05
  18:42
  站西合同廳舍前
  駅西合同庁舎前
  公車站
  18:42
  18:45
  站西合同廳舍前
  駅西合同庁舎前
  公車站
  19:04
  21:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  21:26
  21:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  07:15
  07:48
  曾曾木口
  曽々木口
  公車站
  09:32
  09:43
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  09:43
  09:43
 4. 4
  09:15 - 09:43
  24h 28min JPY 17,940 7 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  timetable 時間表
  09:15
  12:10
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:13
  13:18
  相生(兵庫縣)
  相生(兵庫県)
  車站
  timetable 時間表
  13:49
  14:09
  姬路
  姫路
  車站
  timetable 時間表
  14:12
  直達車
  待在同一台車上
  山科
  車站
  直達車
  待在同一台車上
  近江鹽津
  近江塩津
  車站
  17:21
  敦賀
  車站
  timetable 時間表
  17:25
  18:47
  金澤
  金沢
  車站
  西口
  18:47
  18:53
  金澤站西口
  金沢駅西口
  公車站
  7番のりば
  19:00
  21:26
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  21:26
  21:29
  輪島站前
  輪島駅前
  公車站
  07:15
  07:51
  敷戶(巴士)
  敷戸(バス)
  公車站
  09:29
  09:43
  珠洲鹽田村
  珠洲塩田村
  公車站
  09:43
  09:43
 5. 5
  08:50 - 18:46
  9h 56min JPY 228,320
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  08:50
  18:46
zoom bar parts