มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ) → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
10:53 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  11:00 - 16:40
  5h 40min JPY 40,620 IC JPY 40,612 5 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  11:00
  11:05
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  11:05
  11:20
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  11:20
  11:23
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:00
  13:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  13:30
  13:40
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  13:44
  13:58
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:09
  大崎
  車站
  timetable 時間表
  14:13
  14:25
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:58
  石和溫泉
  石和温泉
  車站
  南口
  15:58
  16:40
 2. 2
  11:00 - 16:41
  5h 41min JPY 40,840 IC JPY 40,832 7 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  11:00
  11:05
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  11:05
  11:20
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  11:20
  11:23
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:00
  13:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  13:30
  13:40
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  13:44
  13:58
  品川
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:09
  大崎
  車站
  timetable 時間表
  14:13
  14:25
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  14:30
  15:49
  鹽山
  塩山
  車站
  timetable 時間表
  15:56
  16:12
  酒折
  車站
  16:12
  16:14
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  16:24
  16:26
  甲運松原
  公車站
  16:26
  16:41
 3. 3
  11:00 - 17:08
  6h 8min JPY 39,580 IC JPY 37,930 2 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  11:00
  11:05
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  11:05
  11:20
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  11:20
  11:23
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:00
  13:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  13:30
  13:40
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  13番のりば
  13:55
  16:43
  山梨學院大學
  山梨学院大学
  公車站
  16:43
  17:08
 4. 4
  11:00 - 17:10
  6h 10min JPY 39,730 IC JPY 38,080 3 次轉乘
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  車站
  11:00
  11:05
  JR松山站前
  JR松山駅
  公車站
  5番のりば
  11:05
  11:20
  松山機場
  松山空港(バス)
  公車站
  1・2番のりば
  11:20
  11:23
  松山機場
  松山空港
  機場
  timetable 時間表
  12:00
  13:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  13:30
  13:40
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  13番のりば
  13:55
  16:43
  山梨學院大學
  山梨学院大学
  公車站
  16:43
  16:47
  山梨學院大學
  山梨学院大学
  公車站
  16:54
  16:55
  甲運松原
  公車站
  16:55
  17:10
 5. 5
  10:53 - 20:00
  9h 7min JPY 234,470
  cancel cancel
  มัตสึยาม่า (จังหวัดเอฮิเมะ)
  松山(愛媛県)
  10:53
  20:00
zoom bar parts