โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ) → คอมปารุ สาขาใหญ่โอสุ

出發時間:
10:32 05/26, 2022
cancel
 1. 1
  10:55 - 14:24
  3h 29min JPY 16,840 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:55
  13:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:09
  伏見(愛知縣)
  伏見(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  14:13
  14:17
  上前津
  車站
  8號口
  14:17
  14:24
 2. 2
  10:55 - 14:27
  3h 32min JPY 16,840 2 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:55
  13:58
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:11
  榮(愛知縣)
  栄(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  14:17
  14:21
  上前津
  車站
  9號口
  14:21
  14:27
 3. 3
  10:55 - 14:50
  3h 55min JPY 16,810 1 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  10:55
  13:58
  名古屋
  車站
  廣小路口
  13:58
  14:04
  名古屋站(名古屋市營巴士)
  名古屋駅〔名古屋市営バス〕
  公車站
  21番のりば
  14:13
  14:48
  大須萬松寺通
  大須万松寺通
  公車站
  14:48
  14:50
 4. 4
  11:47 - 15:39
  3h 52min JPY 29,860 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  車站
  timetable 時間表
  11:47
  12:02
  博多
  車站
  timetable 時間表
  12:12
  12:17
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  12:50
  14:10
  中部國際機場
  中部国際空港
  機場
  timetable 時間表
  14:47
  15:19
  金山(愛知縣)
  金山(愛知県)
  車站
  timetable 時間表
  15:29
  15:33
  上前津
  車站
  9號口
  15:33
  15:39
 5. 5
  10:32 - 18:38
  8h 6min JPY 192,470
  cancel cancel
  โคกุระ (จังหวัดฟุกุโอกะ)
  小倉(福岡県)
  10:32
  18:38
zoom bar parts