อิซูโมะชิ → ซึทาญ่า

出發時間:
08:59 07/02, 2022
cancel
 1. 1
  09:34 - 17:26
  7h 52min JPY 18,580 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  12:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:58
  14:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  14:48
  17:13
  高山
  車站
  東口
  17:13
  17:26
 2. 2
  10:37 - 17:30
  6h 53min JPY 33,070 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  10:37
  10:40
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  10:40
  11:10
  出雲機場(巴士)
  出雲空港(バス)
  公車站
  11:10
  11:13
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  11:50
  12:40
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  12:45
  12:51
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  8番のりば
  13:05
  13:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  13:30
  13:45
  新大阪
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  13:45
  14:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  14:34
  14:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  14:45
  17:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  17:20
  17:30
 3. 3
  09:34 - 17:30
  7h 56min JPY 17,940 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  12:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:58
  14:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  14:34
  14:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  14:45
  17:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  17:20
  17:30
 4. 4
  09:34 - 17:44
  8h 10min JPY 18,040 3 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  09:34
  12:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  12:58
  14:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  14:34
  14:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  14:45
  17:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  17:20
  17:24
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  5番のりば
  17:40
  17:43
  古町並口
  古い町並口
  公車站
  17:43
  17:44
 5. 5
  08:59 - 16:18
  7h 19min JPY 220,960
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  08:59
  16:18
zoom bar parts