อิซูโมะชิ → ซึทาญ่า

出發時間:
14:27 08/09, 2022
cancel
 1. 1
  14:52 - 21:30
  6h 38min JPY 33,070 4 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  北口
  14:52
  14:55
  出雲市站
  出雲市駅
  公車站
  3番のりば
  14:55
  15:25
  出雲機場(巴士)
  出雲空港(バス)
  公車站
  15:25
  15:28
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  16:00
  16:50
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  16:55
  17:01
  大阪(伊丹)機場
  大阪〔伊丹〕空港
  公車站
  8番のりば
  17:05
  17:30
  新大阪站
  新大阪駅〔正面口〕
  公車站
  17:30
  17:45
  新大阪
  車站
  中央口
  timetable 時間表
  17:45
  18:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  18:34
  18:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  18:45
  21:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  21:20
  21:30
 2. 2
  14:33 - 23:02
  8h 29min JPY 18,580 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  14:33
  17:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  17:58
  19:34
  名古屋
  車站
  timetable 時間表
  20:17
  22:49
  高山
  車站
  東口
  22:49
  23:02
 3. 3
  15:30 - 23:30
  8h 0min JPY 17,940 2 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  15:30
  18:39
  岡山
  車站
  timetable 時間表
  18:58
  20:34
  名古屋
  車站
  太閤通口
  20:34
  20:42
  名古屋站
  名古屋駅〔新幹線口〕
  公車站
  20:45
  23:20
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  23:20
  23:30
 4. 4
  17:55 - 04:10
  10h 15min JPY 32,370 5 次轉乘
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  車站
  timetable 時間表
  17:55
  17:59
  直江
  車站
  17:59
  18:02
  直江站入口
  直江駅入口
  公車站
  18:07
  18:25
  出雲機場(巴士)
  出雲空港(バス)
  公車站
  18:25
  18:28
  出雲機場
  出雲空港
  機場
  timetable 時間表
  19:30
  20:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  20:51
  21:13
  宇野邊
  宇野辺
  車站
  21:13
  21:36
  茨木(JR)
  茨木〔JR〕
  車站
  西口
  timetable 時間表
  21:43
  22:13
  京都
  車站
  八條東口
  22:13
  22:21
  京都站八條口
  京都駅八条口
  公車站
  F3のりば
  22:38
  04:00
  高山濃飛巴士中心
  高山濃飛バスセンター
  公車站
  04:00
  04:10
 5. 5
  14:27 - 21:47
  7h 20min JPY 220,960
  cancel cancel
  อิซูโมะชิ
  14:27
  21:47
zoom bar parts