อากิฮาบาระ → คาเมะยามะสวนสาธารณะสนามเทนนิส

出發時間:
12:03 06/16, 2021
cancel
 1. 1
  12:16 - 17:39
  5h 23min JPY 21,350 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  16:54
  新山口
  車站
  timetable 時間表
  17:12
  17:26
  山口(山口縣)
  山口(山口県)
  車站
  17:26
  17:29
  山口站(山口縣)
  山口駅(山口県)
  公車站
  17:31
  17:35
  美術館前
  美術館前(山口県)
  公車站
  17:35
  17:39
 2. 2
  12:16 - 17:48
  5h 32min JPY 21,080 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  16:54
  新山口
  車站
  北口
  16:54
  16:59
  新山口站
  新山口駅
  公車站
  4番のりば
  17:00
  17:38
  市民會館前(山口市)
  市民会館前(山口市)
  公車站
  17:38
  17:48
 3. 3
  12:16 - 17:59
  5h 43min JPY 20,970 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  16:54
  新山口
  車站
  timetable 時間表
  17:30
  17:48
  山口(山口縣)
  山口(山口県)
  車站
  17:48
  17:51
  山口站(山口縣)
  山口駅(山口県)
  公車站
  17:51
  17:55
  美術館前
  美術館前(山口県)
  公車站
  17:55
  17:59
 4. 4
  12:16 - 18:03
  5h 47min JPY 21,140 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิฮาบาระ
  車站
  timetable 時間表
  12:16
  12:20
  東京
  車站
  timetable 時間表
  12:30
  16:54
  新山口
  車站
  北口
  16:54
  16:59
  新山口站
  新山口駅
  公車站
  4番のりば
  17:20
  17:57
  白石(山口市)
  白石(山口市)
  公車站
  17:57
  18:03
 5. 5
  12:03 - 23:07
  11h 4min JPY 344,740
  cancel cancel
zoom bar parts