อากิตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
06:58 05/27, 2022
cancel
 1. 1
  07:11 - 13:00
  5h 49min JPY 33,080 IC JPY 33,072 6 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  07:11
  07:15
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  07:15
  07:55
  秋田機場(巴士)
  秋田空港(バス)
  公車站
  07:55
  07:58
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  08:45
  09:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:00
  10:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:27
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  10:37
  大崎
  車站
  timetable 時間表
  10:43
  10:55
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:00
  12:25
  甲府
  車站
  南口
  12:25
  12:30
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  5番のりば
  12:30
  12:45
  甲運松原
  公車站
  12:45
  13:00
 2. 2
  07:16 - 13:28
  6h 12min JPY 19,740 5 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:16
  10:39
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:49
  11:01
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  11:13
  11:38
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  11:46
  11:51
  立川
  車站
  timetable 時間表
  11:53
  12:58
  石和溫泉
  石和温泉
  車站
  南口
  12:58
  13:00
  石和溫泉站
  石和温泉駅
  公車站
  13:01
  13:13
  甲運松原
  公車站
  13:13
  13:28
 3. 3
  07:11 - 13:28
  6h 17min JPY 31,700 IC JPY 30,050 2 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  07:11
  07:15
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  07:15
  07:55
  秋田機場(巴士)
  秋田空港(バス)
  公車站
  07:55
  07:58
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  08:45
  09:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:00
  10:10
  羽田機場第1候機樓(機場巴士)
  羽田空港第1ターミナル(空港連絡バス)
  公車站
  13番のりば
  10:15
  13:03
  山梨學院大學
  山梨学院大学
  公車站
  13:03
  13:28
 4. 4
  07:16 - 14:05
  6h 49min JPY 20,470 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  timetable 時間表
  07:16
  10:39
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  10:49
  11:26
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  12:00
  13:27
  甲府
  車站
  南口
  13:27
  13:32
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  3番のりば
  13:33
  13:41
  若松町(山梨縣)
  若松町(山梨県)
  公車站
  13:47
  14:00
  上阿原車庫
  公車站
  14:00
  14:05
 5. 5
  06:58 - 15:08
  8h 10min JPY 287,000
  cancel cancel
  อากิตะ
  06:58
  15:08
zoom bar parts