อากิตะ → สปอร์ตดีโพโคฟุ

出發時間:
05:51 07/04, 2022
cancel
 1. 1
  05:56 - 12:28
  6h 32min JPY 33,650 IC JPY 33,640 4 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  05:56
  06:00
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  06:00
  06:40
  秋田機場(巴士)
  秋田空港(バス)
  公車站
  06:40
  06:43
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  08:35
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  08:40
  08:50
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  08:52
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  09:17
  品川
  車站
  timetable 時間表
  09:26
  09:47
  新宿
  車站
  甲州街道改札口
  09:47
  09:52
  新宿站
  バスタ新宿〔新宿駅新南口〕
  公車站
  10:05
  12:03
  山梨學院大學
  山梨学院大学
  公車站
  12:03
  12:28
 2. 2
  07:11 - 13:00
  5h 49min JPY 35,480 IC JPY 35,472 6 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  西口
  07:11
  07:15
  秋田站西口
  秋田駅西口
  公車站
  1番のりば
  07:15
  07:55
  秋田機場(巴士)
  秋田空港(バス)
  公車站
  07:55
  07:58
  秋田機場
  秋田空港
  機場
  timetable 時間表
  08:45
  09:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  10:00
  10:10
  羽田機場第1‧第2候機樓(京急)
  羽田空港第1・第2ターミナル(京急)
  車站
  timetable 時間表
  10:11
  直達車
  待在同一台車上
  京急蒲田
  車站
  10:27
  品川
  車站
  timetable 時間表
  10:35
  10:37
  大崎
  車站
  timetable 時間表
  10:43
  10:55
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  11:00
  12:25
  甲府
  車站
  南口
  12:25
  12:30
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  5番のりば
  12:30
  12:45
  甲運松原
  公車站
  12:45
  13:00
 3. 3
  06:09 - 13:00
  6h 51min JPY 11,340 3 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:09
  09:25
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:43
  10:14
  新宿
  車站
  timetable 時間表
  10:30
  12:05
  甲府
  車站
  南口
  12:05
  12:10
  甲府站前
  甲府駅前
  公車站
  5番のりば
  12:30
  12:45
  甲運松原
  公車站
  12:45
  13:00
 4. 4
  06:09 - 13:00
  6h 51min JPY 18,490 5 次轉乘
  cancel cancel
  อากิตะ
  車站
  timetable 時間表
  06:09
  09:25
  大宮(埼玉縣)
  大宮(埼玉県)
  車站
  timetable 時間表
  09:40
  09:52
  武藏浦和
  武蔵浦和
  車站
  timetable 時間表
  10:02
  10:28
  西國分寺
  西国分寺
  車站
  timetable 時間表
  10:33
  10:59
  高尾(東京都)
  高尾(東京都)
  車站
  timetable 時間表
  11:01
  12:37
  酒折
  車站
  12:37
  12:39
  酒折站入口
  酒折駅入口
  公車站
  12:43
  12:45
  甲運松原
  公車站
  12:45
  13:00
 5. 5
  05:51 - 14:00
  8h 9min JPY 287,000
  cancel cancel
  อากิตะ
  05:51
  14:00
zoom bar parts