ซัปโปโร → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
01:35 01/25, 2021
cancel
 1. 1
  06:16 - 12:42
  6h 26min JPY 73,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:50
  11:10
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  11:39
  中洲川端
  車站
  3號口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:38
  12:42
 2. 2
  06:02 - 12:42
  6h 40min JPY 73,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:02
  直達車
  待在同一台車上
  南千歲
  南千歳
  車站
  06:51
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:50
  11:10
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  11:39
  中洲川端
  車站
  3號口
  11:39
  11:46
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  11:52
  12:38
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  12:38
  12:42
 3. 3
  06:16 - 13:12
  6h 56min JPY 72,250 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  10:25
  11:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  12:07
  12:15
  中洲川端
  車站
  3號口
  12:15
  12:22
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  12:22
  13:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  13:08
  13:12
 4. 4
  06:16 - 13:12
  6h 56min JPY 73,350 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  06:16
  06:55
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  07:30
  09:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:50
  11:10
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  11:15
  11:21
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  11:36
  直達車
  待在同一台車上
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  12:03
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  12:03
  12:06
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  12:24
  13:08
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  13:08
  13:12
 5. 5
  01:35 - 06:53
  29h 18min JPY 724,810
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  01:35
  06:53
zoom bar parts