ซัปโปโร → โยชิโนยะ200โกเซ็นอิอิซูกะ

出發時間:
09:06 02/25, 2021
cancel
 1. 1
  09:47 - 17:15
  7h 28min JPY 65,460 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  09:47
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  10:25
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  11:00
  12:45
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:40
  15:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  16:00
  16:09
  中洲川端
  車站
  3號口
  16:09
  16:16
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  16:22
  17:11
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  17:11
  17:15
 2. 2
  12:36 - 18:15
  5h 39min JPY 59,650 3 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  12:36
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  13:14
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:55
  16:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  17:04
  17:13
  中洲川端
  車站
  3號口
  17:13
  17:20
  中洲
  中洲(福岡県)
  公車站
  17:22
  18:11
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  18:11
  18:15
 3. 3
  12:36 - 18:35
  5h 59min JPY 59,690 4 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  12:36
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  13:14
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:55
  16:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  17:10
  17:16
  博多
  車站
  timetable 時間表
  17:24
  直達車
  待在同一台車上
  桂川(福岡縣)
  桂川(福岡県)
  車站
  18:11
  新飯塚
  車站
  西口
  18:11
  18:15
  新飯塚站
  新飯塚駅
  公車站
  18:20
  18:31
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  18:31
  18:35
 4. 4
  12:36 - 18:45
  6h 9min JPY 59,750 3 次轉乘
  cancel cancel
  ซัปโปโร
  車站
  timetable 時間表
  12:36
  直達車
  待在同一台車上
  新札幌
  車站
  13:14
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:55
  16:40
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  16:45
  16:51
  福岡機場第一‧第二
  福岡空港国内線ターミナル南
  公車站
  17:09
  直達車
  待在同一台車上
  博多巴士總站(博多站)
  博多バスターミナル〔博多駅〕
  公車站
  17:34
  吳服町(三井大樓)
  呉服町(福岡県)(バス)
  公車站
  17:34
  17:41
  藏本(昭和通)
  蔵本〔昭和通〕
  公車站
  17:54
  18:41
  穂波
  穂波(バス)
  公車站
  18:41
  18:45
 5. 5
  09:06 - 14:06
  29h 0min JPY 627,540
  cancel cancel
zoom bar parts