โคจิ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
09:21 09/21, 2021
cancel
 1. 1
  10:26 - 22:45
  12h 19min JPY 72,440 IC JPY 72,440 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  10:26
  10:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  10:30
  10:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  10:55
  10:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  11:35
  12:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  13:50
  15:25
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  15:54
  16:33
  札幌
  車站
  東大街南口
  16:33
  16:39
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  17:05
  20:53
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  20:53
  20:57
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  21:21
  22:32
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  22:32
  22:45
 2. 2
  09:41 - 22:45
  13h 4min JPY 80,340 IC JPY 80,340 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  09:41
  09:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  09:45
  10:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  10:10
  10:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  11:35
  12:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  14:00
  15:35
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  15:54
  16:33
  札幌
  車站
  東大街南口
  16:33
  16:39
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  17:05
  20:53
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  20:53
  20:57
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  21:21
  22:32
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  22:32
  22:45
 3. 3
  09:41 - 22:45
  13h 4min JPY 83,840 IC JPY 83,840 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  09:41
  09:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  09:45
  10:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  10:10
  10:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  11:35
  12:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  14:00
  15:35
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  15:40
  15:50
  新千歲機場(機場巴士‧國內線JAL前)
  新千歳空港〔空港連絡バス・国内線JAL前〕
  公車站
  14番のりば
  15:57
  17:09
  札幌站前
  札幌駅前
  公車站
  17:09
  17:20
  札幌
  車站
  東大街南口
  timetable 時間表
  17:30
  21:09
  遠輕
  遠軽
  車站
  21:09
  21:15
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  21:21
  22:32
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  22:32
  22:45
 4. 4
  06:26 - 12:57
  6h 31min JPY 93,040 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  06:26
  06:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  06:30
  06:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  06:55
  06:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  07:45
  08:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:00
  10:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 5. 5
  09:21 - 14:50
  29h 29min JPY 600,910
  cancel cancel
zoom bar parts