โคจิ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
05:44 10/28, 2021
cancel
 1. 1
  06:26 - 12:57
  6h 31min JPY 93,040 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  06:26
  06:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  06:30
  06:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  06:55
  06:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  07:45
  08:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:00
  10:10
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  10:45
  12:30
  鄂霍次克紋別機場
  オホーツク紋別空港
  機場
  12:35
  12:38
  紋別機場
  紋別空港
  公車站
  12:45
  12:53
  海洋交流館
  公車站
  12:53
  12:57
 2. 2
  08:26 - 19:55
  11h 29min JPY 80,160 IC JPY 80,160 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:26
  08:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:30
  08:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  08:55
  08:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  13:00
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:54
  14:31
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:31
  14:37
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 3. 3
  08:41 - 20:39
  11h 58min JPY 85,780 IC JPY 85,780 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:10
  09:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  10:05
  11:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:45
  14:25
  女滿別機場
  女満別空港
  機場
  14:30
  14:33
  女満別空港(バス)
  公車站
  15:10
  15:52
  北見巴士總站
  北見バスターミナル
  公車站
  15:52
  16:02
  北見
  車站
  timetable 時間表
  16:56
  18:27
  遠輕
  遠軽
  車站
  18:27
  18:33
  遠輕候機樓
  遠軽ターミナル
  公車站
  19:15
  20:26
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  20:26
  20:39
 4. 4
  05:44 - 11:15
  29h 31min JPY 606,340
  cancel cancel
zoom bar parts