โคจิ → โอโฮตสึกุทาวเวอร์ชมธารน้ำแข็ง

出發時間:
03:47 12/08, 2021
cancel
 1. 1
  07:26 - 18:40
  11h 14min JPY 79,430 IC JPY 79,430 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  07:26
  07:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  07:30
  07:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  07:55
  07:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  08:40
  09:25
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:50
  11:40
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  11:54
  12:33
  札幌
  車站
  timetable 時間表
  13:00
  14:25
  旭川
  車站
  北口(西側)
  14:25
  14:28
  旭川站前
  旭川駅前
  公車站
  15:05
  18:05
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  18:20
  18:27
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  18:27
  18:40
 2. 2
  08:41 - 19:55
  11h 14min JPY 84,960 IC JPY 84,960 5 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:10
  09:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  09:45
  11:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:54
  14:31
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:31
  14:37
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:35
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 3. 3
  08:41 - 19:55
  11h 14min JPY 84,990 IC JPY 84,990 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:10
  09:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  09:45
  11:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  13:10
  13:20
  新千歲機場(機場巴士‧國內線JAL前)
  新千歳空港〔空港連絡バス・国内線JAL前〕
  公車站
  14番のりば
  13:27
  14:39
  札幌站前
  札幌駅前
  公車站
  14:39
  14:42
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:20
  19:24
  南丘3丁目(北海道)
  南が丘3丁目(北海道)
  公車站
  19:39
  19:42
  Okhotsk塔入口
  オホーツクタワー入口
  公車站
  19:42
  19:55
 4. 4
  08:41 - 19:55
  11h 14min JPY 85,510 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:10
  09:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  09:45
  11:00
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  13:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  13:30
  13:33
  南千歲
  南千歳
  車站
  timetable 時間表
  14:06
  14:38
  札幌
  車站
  東大街南口
  14:38
  14:44
  札幌站前巴士总站
  札幌駅前バスターミナル
  公車站
  14番のりば
  14:50
  19:10
  紋別候機樓
  紋別ターミナル
  公車站
  19:20
  19:28
  紋別高校
  公車站
  19:28
  19:55
 5. 5
  03:47 - 09:18
  29h 31min JPY 719,780
  cancel cancel
zoom bar parts