โคจิ → บ่อน้ำร้อนเอาต์ดอร์กลางน้ำแข็งแห่งชิการิเบ็ตสึโกะ-โคตัน

出發時間:
05:41 10/28, 2021
cancel
 1. 1
  08:41 - 18:11
  9h 30min JPY 73,220 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:41
  08:45
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:45
  09:10
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:10
  09:13
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  10:05
  11:25
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  12:15
  13:50
  帶廣機場
  帯広空港
  機場
  13:55
  13:58
  Tokachi帶廣機場
  とかち帯広空港
  公車站
  14:05
  14:43
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  14:43
  14:47
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  4番のりば
  16:30
  18:10
  然別湖(然別湖畔溫泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公車站
  18:10
  18:11
 2. 2
  08:26 - 18:11
  9h 45min JPY 81,720 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  08:26
  08:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  08:30
  08:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  08:55
  08:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  10:55
  羽田機場(機場)
  羽田空港(空路)
  機場
  timetable 時間表
  11:30
  13:05
  帶廣機場
  帯広空港
  機場
  13:10
  13:13
  Tokachi帶廣機場
  とかち帯広空港
  公車站
  13:20
  13:58
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  13:58
  14:02
  帯広駅バスターミナル
  公車站
  4番のりば
  16:30
  18:10
  然別湖(然別湖畔溫泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公車站
  18:10
  18:11
 3. 3
  06:26 - 18:11
  11h 45min JPY 73,160 6 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  06:26
  06:30
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  06:30
  06:55
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  06:55
  06:58
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  07:45
  08:30
  大阪機場
  大阪空港[伊丹]
  機場
  timetable 時間表
  09:40
  11:30
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  12:06
  12:10
  南千歲
  南千歳
  車站
  timetable 時間表
  12:25
  13:47
  新得
  車站
  13:47
  13:50
  新得站前
  新得駅前
  公車站
  15:25
  15:54
  鹿追營業所前
  鹿追営業所前
  公車站
  17:30
  18:10
  然別湖(然別湖畔溫泉)
  然別湖(然別湖畔温泉)
  公車站
  18:10
  18:11
 4. 4
  09:11 - 02:08
  16h 57min JPY 89,350 4 次轉乘
  cancel cancel
  โคจิ
  車站
  北口
  09:11
  09:15
  高知站巴士總站
  高知駅バスターミナル
  公車站
  6番のりば
  09:15
  09:40
  高知龍馬機場
  高知龍馬空港
  公車站
  09:40
  09:43
  高知機場
  高知空港
  機場
  timetable 時間表
  10:25
  11:25
  福岡機場
  福岡空港
  機場
  timetable 時間表
  11:50
  14:05
  新千歲機場
  新千歳空港
  機場
  timetable 時間表
  14:30
  14:33
  南千歲
  南千歳
  車站
  timetable 時間表
  14:48
  16:33
  新得
  車站
  16:33
  02:08
 5. 5
  05:41 - 09:32
  27h 51min JPY 568,630
  cancel cancel
zoom bar parts